Preskočiť na obsah

PhDr. Marcel Šaňa

starosta

starosta@mclunik9.sk 055/ 6435252

Dátum narodenia: 5. októbra 1978, v Košiciach

Rodinný stav, deti: ženatý, 2 deti
Národnosť: rómska

Politická nominácia: Strana rómskej koalície – SRK
 
Vzdelanie:          

  • Pedagogická a sociálna akadémia, Košice
  • VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav Bl.Z.G. Mallu, Košice
  • Doplňujúce pedagogické štúdium
  • Rigorózne konanie (PhDr.)
  • Štátna jazyková škúška z rómskeho jazyka, Praha

Predchádzajúce zamestnanie: 2004 – 2019 U.S.Steel Košice, s.r.o.

Verejné funkcie:

                 2010 – 2014 poslanec Mestskej časti Košice – Luník IX

                 2014 – súčasnosť starosta Mestskej časti Košice – Luník IX

                 2018 – súčasnosť poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

Záujmy: Cestovanie, spoločensko-politické dianie