Preskočiť na obsah

Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo pre funkčné obdobie r.2022 – 2026 tvorí 7 poslancov.


Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti zložení z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva.