Dokumenty na stiahnutie

čestne_vyhlásenie

hlásenie_trvalého_pobytu

žiadosť_o_povolenie_chovať_psa,_odhlásenie_psa

žiadosť_o_vydanie_povolenia_na_ambulantný_predaj_prebytkov_z_vlastnej_pestovateľskej_činnosti

prihlásenie_k_pobytu

prvý_občiansky_preukaz

splnomocnenie

súhlas_vlastníka_s_prihlásením_občana_na_pobyt

zrušenie_trvalého_pobytu