Plán kontrolnej činnosti

plán_kontrolnej_činnosti_kontrolóra_na_1.polrok_2019

plán_kontrolnej_činnosti_kontrolóra_na_1.polrok_2018

plán_kontrolnej_činnosti_kontrolóra_mc_na_2.polrok_2017

návrh_plánu_kontrolnej_činnosti_kontrolóra_mestskej_časti_na_1.polrok_2017

Zverejnené 3. marca 2020.
Upravené 15. marca 2020.