Civilná ochrana

http://www.cokosice.sk/

http://www.minv.sk/?odbor-civilnej-ochrany-a-krizoveho-riadneia

Zverejnené 2. marca 2020.
Upravené 15. marca 2020.