Výberové konanie

Oznam o vyhlásení výberového konania na pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o vyhlásení výberového konania