Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán Hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice

Upravené
04. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. novembra 2016