Oznámenie o uvoľnení mandátu poslanca

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júla 2018