Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Zverejnené
22. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. januára 2021