Oznámenie o zrušení TP

Zverejnené
11. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021