Zámer priameho prenájmu majetku MČ Košice – Luník IX č.02/2019