Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca MiZ MČ Košice – Luník IX

Vyvesené
22. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória