Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Mestská časť Košice – Luník IX
Krčméryho 2
040 11 Košice

IČO: 00691119
DIČ: 2020929328

+ 421 55 643 52 52

Pon8:00-12:00 13:00-16:00
Ut8:00-12:00
Str8:00-12:00 13:00-17:00
Štv8:00-12:00
Pia8:00-12:00

Starosta: PhDr. Marcel Šaňa

starosta@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 102

Podateľňa, evidencia obyvateľstva

urad@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 101

Civilná a požiarna ochrana, BOZP

co@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 106

Správa bytov

spravabytov@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 105

Ekonomické oddelenie

ekonom@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 103

Hlavný kontrolór

kontrolor@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 109

Terénni pracovníci

tp@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapky 107 a 108

Terénny sociálny pracovník

tsp@mclunik9.sk

tel.: 055 643 52 52, klapka 104