Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Luník IX.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Poistná zmluva – Fiat Ducato

Allianz-SP

2.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Allianz-SP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Poistná zmluva – traktor

Allianz-SP

2.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Allianz-SP

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o návratnej finančnej pôžičke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

25.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva – aplikácia pre MČ

Alphabet group s.r.o.

25.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva – rekonštrukcia sekretariátu mestskej časti

Bendi Company s.r.o.

25.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Bendi Company s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o obstaraní úžitkového vozidla

JURKON s.r.o.

25.11.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ JURKON s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Transport 17 s.r.o.

6.8.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

Ing. Štefan Pucko

23.6.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Ing. Štefan Pucko

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vedení účtovníctva

Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

10.6.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo práce

4.6.2020

Začiatok účinnosti 1.6.2020

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vedení účtovníctva

Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

22.4.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

zmluva o vedení účtovníctva

31.1.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy