Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Luník IX.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o nájme sociálneho bytu P12/005/2022

3.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme sociálneho bytu P10/003/2022

3.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme sociálneho bytu P10/005/2022

3.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ID: ZO/2021CKE26211-2 – Osobnyudaj.sk - KE

30.11.2021

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

ID: KB/ZO/2021KBZ26211-1 – Osobnyudaj.sk - KB

30.11.2021

Začiatok účinnosti 30.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vedení majetku

Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

22.11.2021

Začiatok účinnosti 22.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva

vychod.net.telekom

13.10.2021

Začiatok účinnosti 13.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ vychod.net.telekom, s.r.o., Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vedení pokladničnej agendy

Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

18.5.2021

Začiatok účinnosti 18.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vedení účtovníctva

Mgr .Marcela Šlepecká - EKOMA

23.2.2021

Začiatok účinnosti 7.1.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Mgr .Marcela Šlepecká - EKOMA

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o predaji motorového vozidla

JURKON s.r.o.

14.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ JURKON s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o rekonštrukcii

Bendi Company s.r.o.

14.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Bendi Company s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výpožičke

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

3.12.2020

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Mestská časť Košice – Luník IX

Objednávateľ - Sídlo Krčméryho 2, 040 11 Košice

Objednávateľ - IČO 00691119

Dodávateľ Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy