Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Luník IX

Zverejnené
4. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy