Zákon č. 185/2022 o špeciálnom spôsobe hlasovania do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

Zverejnené
4. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. októbra 2022
Kategória

Prílohy