Voľba poštou voličom, ktorý nemajú trvalý pobyt na území SR

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy