Uverejnenie výsledkov volieb poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. novembra 2022
Kategória

Prílohy