Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022 v MČ Košice – Luník IX

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. augusta 2022
Kategória

Prílohy