Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti v MČ Košice – Luník IX pre referendum v roku 2023

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. novembra 2022
Kategória

Prílohy