Preskočiť na obsah

„Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu“ – Oznámenie o strategickom dokumente – dotknuté obce (1)