„Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu“ – Oznámenie o strategickom dokumente – dotknuté obce (1)

Zverejnené
24. augusta 2022
Kategória

Prílohy