Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
19. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2022 − 2. septembra 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia: 19. augusta 2022
Odberná lehota:
Miesto uloženia: MÚ MČ Košice - Luník IX, Krčméryho 2, Košice
Odosielateľ: Okresný úrad Košice
Adresát: Komenského 52, Košice

Prílohy