Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice

Zverejnené
12. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. októbra 2022
Kategória

Prílohy