Zámer prenájmu majetku MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa – č.01/2019

Upravené
04. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2019