Oznámenie o začatí územného konania

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2018