Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu mesta Košice

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. apríla 2015