Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 2018

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
3. septembra 2018