Oznam o zriadení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2020

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
18. októbra 2019