Informácia o podmienkach práva voliť a byť volení

Upravené
04. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júla 2018