Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do eu parlamentu_2019

Upravené
04. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. marca 2019