Zámer priameho prenájmu majetku MČ Košice – Luník IX č.02/2019

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2019