Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Upravené
02. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. mája 2018