Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Zverejnené
11. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2021