Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
31. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2021