Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca MiZ MČ Košice – Luník IX

Zverejnené
22. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. marca 2021