Nová tvár webstránky mestskej časti

Kategória

Milí občania vítame vás na novej webstránke našej mestskej časti. Stránka slúži ako informačný spravodajca pre obyvateľov našej mestskej časti a na prezentáciu pre oblasť cestovného ruchu. Nájdete v nej tlačivá potrebné pre administratívu, informácie zo života mestskej časti, jednoducho všetko potrebné pre zefektívnenie komunikácie medzi obyvateľstvom a miestnym úradom. Veríme, že svojimi postrehmi a nápadmi prispejete aj vy k jej vylepšeniu.

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 24. apríla 2020.